Katinebergsgård

Redovisningskonsult

Som redovisningskonsult erbjuder vi marknaden olika slag av redovisningstjänster. Tjänsterna kan innehålla allt från biträde med löpande bokföring, bokslut och deklarationer till färdigställande av årsredovisningar eller andra finansiella rapporter.

Det som styr redovisningskonsultens arbete är i huvudsak bestämmelser i bokföringslagen, årsredovisningslagen och bokföringsnämndens normgivning. Vi hjälper er att upprätta rutiner så att redovisning får ett smidigt förlopp samtidigt som vi ser till att gällande lagar och regler följs.
Vi hjälper er även att hålla er à jour med förändringar av regler som uppkommer.