J A Konsult är redovisningsbyrån som ger dig trygghet som kund och kan hjälpa dig att se till att gällande lagar och förordningar följs.

Våra redovisningskonsulter följer REKO, som är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer för kvalitativa redovisningstjänster. Vi har redovisningskonsult auktoriserad av Far och vi iakttar principerna om objektivitet, integritet och tystnadsplikt.

Vi arbetar proaktivt och tar initiativ till åtgärder som uppfyller kundens behov och nytta. Som kund skall ni se oss som ett ”bollplank” där ni löpande kan ventilera frågor som uppstår.

Vi har många års erfarenhet av kunder inom flertalet branscher.